Contact opnemen?

Verantwoord vrijwilligerswerk: goed voorbereid op reis

Straatkinderen zijn een kwetsbare doelgroep om mee te werken. Daarom is het belangrijk dat je goed voorbereid op reis gaat. Bij SAMEN vinden wij vrijwilligerswerk in het buitenland niet iets wat je zomaar doet: wij gaan voor verantwoord vrijwilligerswerk. Hierbij gaan wij uit van de volgende spelregels.

Selecteren van vrijwilligers

Wij besteden aandacht aan de selectie van vrijwilligers. Na een kennismakingsgesprek stuur je als vrijwilliger een uitgebreid aanmeldformulier naar SAMEN. Op basis van dit formulier bepaalt de kerngroep of je 'groen licht' krijgt om via SAMEN weg te gaan. Hierbij wordt onder andere gekeken of je je bewust bent van de risico’s en of je de verantwoordelijkheid aan kan.

Minimum verblijfsduur

We hanteren een minimum verblijfsduur van 3 maanden en stimuleren een langer verblijf. Dit geeft stabiliteit aan de projecten en voorkomt een te grote doorstroom van vrijwilligers. Het kost tijd om als vrijwilliger te wennen op het project. Ook voor het project en de kinderen kost het tijd om te wennen aan de vrijwilliger. Wil je korter weg dan is onze groepsreis een optie. Hierbij staat kennismaking en uitwisseling centraal. 

Samen met een maatje

We sturen vrijwilligers in de regel met een maatje op pad. Op die manier heb je iemand waarop je kan terugvallen. Meer lezen over de voordelen van een reismaatje? Lees dan ons artikel over de 10 voordelen van een reismaatje.

muziekles india straatkinderen activiteit vrijwilligerswerk

Verklaring omtrent gedrag

Van alle vrijwilligers vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wanneer je in Nederland met kinderen gaat werken wordt er ook om een VOG gevraagd. Dit is een extra voorzorgsmaatregel die helpt om alleen verantwoorde vrijwilligers op pad te sturen. 

Fran, Bolivia: "Ik heb heel veel gehad aan alle voorbereiding die SAMEN mij en de groep heeft geboden. Door middel van meerdere weekenden leerden we elkaar goed kennen. Dat bleek heel prettig te zijn toen we eenmaal in Bolivia waren. Ook hielp de voorbereiding je na te denken over de dingen waar je zelf niet zo snel aan denkt of mee bezig bent."

Voorbereidingstraject

Om als vrijwilliger op pad te gaan, volg je onze voorbereiding. In de voorbereiding staat verantwoord vrijwilligerswerk met straatkinderen en straatjongeren centraal. Hoe ziet het leven van een straatkind eruit? Hoe herken je hechtingsproblematiek? Hoe moet je omgaan met kinderen die te veel aandacht van je vragen? Daarnaast besteden we ook aandacht aan het omgaan met cultuurverschillen en maken we je bewust van jouw rol als vrijwilliger.

Veiligheid

Veiligheid tijdens je verblijf staat bij ons voorop. In de landen waar onze partnerprojecten zijn heb je te maken met andere veiligheidsrisico's dan in Nederland. Hierbij kan je onder andere denken aan gezondheidsrisico's, risico's in het verkeer of politieke onrust. Voor jouw veiligheid hanteert SAMEN onderstaande richtlijnen.

  • Als vrijwilliger ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. SAMEN wijst je op mogelijke risico's en doet haar uiterste best om je zo goed mogelijk voorbereid op reis te sturen en te begeleiden.
  • SAMEN stuurt vrijwilligers naar projecten die gewend zijn aan het ontvangen van vrijwilligers. De staf van de projecten kan goed aangeven waar je als vrijwilliger rekening mee moet houden, bijvoorbeeld welk voedsel je veilig kan eten of welke buurt kan je beter mijden. De projecten hebben zelf ook veiligheidsregels, bijvoorbeeld rondom kleding of een avondklok.
  • Wij volgen de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast onderhouden wij met regelmaat contact met de projecten, zodat SAMEN op de hoogte blijft van de lokale situatie. 
Veiligheid is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding. Aan de hand van casussen, dilemma's en ervaringen van oud-vrijwilligers bereiden we je zo goed mogelijk voor op hoe je veiligheidsrisico’s kan verkleinen. Welke omgangsvormen zijn er in het land waar je naartoe gaat? Hoe kan je je het beste kleden? Hoe neem je veilig een taxi? Wat doe je wel of juist niet met je waardevolle bezittingen? 

Veiligheidsprotocol

SAMEN evalueert jaarlijks haar veiligheids- beleid en hanteert protocollen voor het geval van calamiteiten.
In de SAMENwerkingsovereenkomst die gesloten wordt met alle vrijwilligers staan contactgegevens van het project, de vrijwilligers, de thuisblijvers en SAMEN. Er is een telefoonnummer voor noodgevallen die minstens twee keer per dag wordt bekeken.

Vereniging Volunteer Correct

SAMEN is lid van Vereniging Volunteer Correct die zich inzet voor verantwoord internationaal vrijwilligerswerk. Kijk voor meer informatie over deze vereniging en verantwoord vrijwilligerswerk op https://www.volunteercorrect.nl/