Contact opnemen?

Impact van SAMEN 

In de afgelopen jaren heeft SAMEN verschillende onderzoeken gedaan naar het effect van haar programma. Hierbij is gekeken naar het effect op de vrijwilliger en het effect op de partnerprojecten.

Naomi, Bolivia: “Ik heb het inzicht gekregen dat wanneer jij een ander helpt, je op het moment dat je zelf hulp nodig hebt, ook hulp van anderen krijgt”.

Impact op de vrijwilliger

We hebben verschillende onderzoeken gedaan naar de verandering van de vrijwilliger door de uitzending via SAMEN. Hieruit is bijvoorbeeld gebleken dat:

  1. Vrijwilligers meer zelfkennis en zelfacceptatie krijgen. Ze geven aan relaxter te zijn, beter te kunnen relativeren en minder stress te ervaren;
  2. Vrijwilligers meer kennis krijgen over de leefwereld van jongeren voor wie het normaal is om de straat als thuis te hebben, culturele verschillen en verschillende actoren binnen internationale samenwerking;
  3. Vrijwilligers genuanceerder denken over internationale samenwerking, aangeven meer open minded te zijn en zich vaker een wereldburger voelen;
  4. Vrijwilligers een sterkere maatschappelijke betrokkenheid voelen, meer aan goede doelen geven en meer sociale activiteiten ondernemen in Nederland zoals het doen van vrijwilligerswerk.
Camille, India: “De tijd in India heeft mij heel dicht bij mijzelf gebracht. Ik weet nu beter wie ik ben en hoe ik reageer en wat ik nodig heb om te groeien”.

Impact op de partnerprojecten

Meeleven en uitwisseling van culturen staan centraal in de doelstelling van SAMEN. Wij zijn geen ontwikkelingsorganisatie. Als vrijwilliger leef je mee op het project en probeer je gedurende je verblijf een steentje bij te dragen. SAMEN waakt ervoor dat projecten niet afhankelijk worden van internationale vrijwilligers, maar zelfstandig draaien op lokale krachten.

Uit een aantal kwalitatieve onderzoeken in de afgelopen jaar hebben we geleerd hoe vrijwilligers, vanuit hun bescheiden gastrol, een positieve bijdrage kunnen leveren aan de projecten.

vrijwilligerswerk kinderen buitenland

Bijdrage aan bredere levensvaardigheden (lifeskills) straatkinderen

Vrijwilligers dragen bij aan de vernieuwing van de opvoedingsmethodiek. Hierbij hebben zij oog voor de zogenaamde ‘bredere lifeskills’. Dit zijn vaardigheden die je veelal leert door buitenschoolse activiteiten.

  • Talentontwikkeling: de activiteiten georganiseerd door vrijwilligers geven kinderen de mogelijkheid om uit te blinken in sport, spel, muziek of creativiteit; 
  • Samenwerken: vaak organiseren vrijwilligers sporten en spellen waarbij samenwerking cruciaal is;
  • Creativiteit: in het onderwijs van veel landen staat het stampen van informatie centraal. Door creatieve activiteiten stimuleren vrijwilligers het vermogen van kinderen om zelf na te denken;
  • Fijne motoriek: door middel van knutselactiviteiten bevorderen vrijwilligers de fijne motoriek van de kinderen; 
  • Engelse taalvaardigheid: veel vrijwilligers bevorderen door middel van bijles de Engelse taalvaardigheid van de kinderen. 

Meer voorbeelden van hoe vrijwilligers een positieve bijdrage leveren voor de kinderen op de projecten, kan je lezen in onze ‘Best Practices'.

Stellen van kritische vragen en praktisch onderzoek

Nederlandse vrijwilligers zijn vaak kritisch en mondig. Zij stellen verrassende vragen aan het project en de lokale medewerkers. Van onze partners horen we vaak dat informele gesprekken aan de keukentafel kunnen leiden tot nieuwe inzichten en inspiratie. Daarnaast zorgen de extra handen op het project ervoor dat de lokale staf meer tijd en energie heeft om haar werk goed te doen.
Geregeld gebruiken vrijwilligers de periode op het project voor een stage. Hierbij schrijven ze bijvoorbeeld in samenwerking met het project een praktisch plan ter verbetering van het project. De inzichten van deze onderzoeken worden besproken met de directeur.

Support-stichtingen

Er zijn verschillende oud-vrijwilligers die een stichting hebben opgericht ter langdurige ondersteuning van een project. SAMEN onderhoudt regelmatig contact met deze stichtingen. We zijn trots dat deze stichtingen zijn ontstaan uit SAMEN.

SAMEN in Nederland

In Nederland wil SAMEN een breder publiek betrekken bij het leven van straatkinderen en straatjongeren. We bieden onder andere mogelijkheden om in Nederland maatschappelijk actief te blijven en organiseren speciale thema-avonden. 

Presentaties en blogs

Alle deelnemers bij SAMEN houden voor of na hun reis een presentatie in hun eigen omgeving. Tijdens de presentaties vertellen zij over straatkinderen, het project waar zij geweest zijn en hun eigen ervaring als vrijwilligers. Veel vrijwilligers informeren tijdens de reis familie en vrienden via een blog.

Thema-avonden

Ieder jaar organiseert SAMEN activiteiten in Nederland rond thema’s die wij belangrijk vinden. Zo organiseerden wij in 2015 een ‘nacht van de straatjongere' waarbij bezoekers konden leren over jongeren die in Amsterdam op straat leven. In 2016 organiseerde SAMEN de première van ‘Somewhere I Belong', een documentaire gemaakt door een vrijwilliger van SAMEN over migratie vanuit de Filipijnen. In 2017 organiseren wij een thema-avond over mensenrechten.   

training straatkinderen vrijwilligerswerk hechting

Aanbieden van trainingen

Wij krijgen geregeld een verzoek voor het geven van een training of workshop over straatkinderen en/of internationaal vrijwilligerswerk. Zo verzorgen wij met regelmaat trainingen voor jongeren die via een andere organisatie naar een project gaan. In 2016 organiseerde SAMEN onder andere een speciale workshop over vrijwilligerswerk met kinderen voor pedagogiek studenten aan de Vrije Universiteit. Nieuwsgierig of SAMEN iets voor jou kan betekenen? Neem gerust contact op