Contact opnemen?

Zondag was de terugkomdag met vrijwilligers die in 2017-2018 via SAMEN voor langere tijd naar een project zijn geweest. Tijdens de dag was er ruimte om ervaringen te delen, feedback te geven aan SAMEN en bespraken we hoe de reis hen veranderd heeft. De volgende antwoorden kwamen hierbij vaak naar voren.

1. Zelfverzekerder en meer ontspannen.

"Vroeger speelde ik vaak op safe, nu durf ik meer risico's te nemen."

Bijna alle vrijwilligers geven aan zelfverzekerder te zijn dan voor de reis. Op een project hebben ze ervaren dat zij zich weten te redden in een voor hen nieuwe en vreemde situatie. Deze leerervaring geeft zelfvertrouwen bij thuiskomst. In hun leven in Nederland voelen zij zich zelfverzekerder. Ze ontdekken dat ze tot meer in staat zijn dan ze dachten, durven nu makkelijker voor een groep te spreken of durven meer risico te nemen. Ze maken niet altijd andere levenskeuzes maar voelen zich wel meer ontspannen, leggen de telefoon sneller weg, leven meer in het nu en genieten bewuster van de kleine dingen in het leven.

vrijwilliger in buitenland

2. Nieuw maatschappijbeeld, bewuster omgaan met milieu.

"Ik ben mij meer bewust van het effect dat de maatschappij waarin je opgroeid heeft op de keuzes die ik maak."

Veel vrijwilligers geven aan dat hun manier van kijken naar de Nederlandse maatschappij is veranderd. Ze zijn zich bijvoorbeeld meer bewust van (gender)ongelijkheden en maatschappelijke patronen. De verbondenheid die ze elders ervaren hebben wordt weleens gemist. Tegelijkertijd zijn vrijwilligers zich meer bewust van de vrijheden en de goede zorg en onderwijs die we in Nederland genieten. Dit zorgt soms ook voor gedragsverandering in het eigen leven, met name op het gebied van milieu. Teruggekomen vrijwilligers geven aan zuiniger om te gaan met water, voedsel en elektriciteit.

3. Grote en kleine keuzes

Voor verschillende vrijwilligers heeft de meeleefervaring een beslissende rol gehad in het maken van keuzes met betrekking tot studie en werk. Een aantal vrijwilligers geeft aan verder te willen in internationale ontwikkelingssamenwerking. Naast deze grote keuzes zorgt de reis ook aan een scala aan kleinere veranderingen. Vrijwilligers ontdekken nieuwe muziek- en dansstijlen, culturele gebruiken, hebben een ander handschrift geleerd of willen nu een motorrijbewijs gaan halen. Tijdens een periode in een vreemd land, ontdek je dus van alles en nog wat. 

"Tijdens het schrijven op het bord ontdekte ik dat zij mijn manier van letters schrijven niet altijd begrepen. Daarom heb ik mij aangeleerd om op een andere manier te schrijven. Nu kom ik daar niet meer vanaf, ik blijf het nu anders doen."

vrijwilligerswerk buitenland