Contact opnemen?

Wil jij stage lopen op een project in het buitenland?

activiteit straatkind bolivia vrijwilliger vrijwilligerswerk buitenland latijns amerika

SAMEN brengt Nederlandse jongeren tussen de 18 en 30 jaar in contact met projecten die zich inzetten voor straatkinderen en straatjongeren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De projecten worden gedraaid door lokale medewerkers. Wanneer jij als stagiaire naar een project gaat ondersteun jij hen en organiseer je activiteiten voor de kinderen en jongeren. In overleg met het project en natuurlijk je opleiding, kan je werken aan een stageopdracht of onderzoek. Een stage in het buitenland is anders dan een stage in Nederland. Je leeft mee op het project waardoor je ook in je vrije tijd sterk betrokken bent bij het project. De projecten waar je stage kan lopen via SAMEN zijn vooral geschikt voor studenten met een sociale opleiding (social work, psychologie of pedagogiek), een technische opleiding en studenten die een sportopleiding doen.

Voorbereidingstraject

Wanneer je een stage via SAMEN wil doen neem je deel aan de voorbereiding bij SAMEN. Omdat je wellicht al veel voorbereiding krijgt van je opleiding kan er in overleg gekeken worden welke onderdelen jij wel of niet volgt.

Buitenland stage mogelijkheden

In principe kan je op alle projecten in alle landen terecht waar SAMEN vrijwilligers naartoe bemiddelt.

In overleg met jou en je stagebegeleider van school kiezen we een geschikt project voor je stage. Hierbij houden we rekening met de eisen van je opleiding en de beschikbaarheid van een staflid op het project om je te begeleiden bij je leerdoelen en/of stageopdrachten. De projecten zijn vooral geschikt voor een praktische stage waarbij je werkt met kinderen en jongeren. Wil je een meer (wetenschappelijk) onderzoekgerichte stage doen? Neem dan even contact op met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Ook als stagiair kan je gebruik maken van de Erasmus+ subsidie, mits de projecten onderdeel uitmaken van het programma. Meer informatie hierover vindt je op de kostenpagina.

In de afgelopen jaren hebben jongeren vanuit de volgende opleidingen een stage gedaan via SAMEN: Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Sociaal Pedagogisch Werk (SPW), Pedagogiek, Psychologie, Muziektherapie, Creatieve theraptie, Maatschappelijke zorg, Sport, Management & Ondernemen (SM&O) en Algemene Lichamelijke Opvoeding (ALO). 

Begeleiding tijdens je buitenland stage

Op het project word je begeleid door een staflid. Met dit staflid kan je overleggen over je leerdoelen en stageopdrachten. SAMEN is niet verantwoordelijk voor het slagen van je stage. Je opleiding blijft verantwoordelijk of je stage voldoet aan de eisen. Uiteraard mag je opleiding contact opnemen met SAMEN om de mogelijkheden te bespreken.  
Voor de rest ontvang je dezelfde betrokken begeleiding als andere SAMEN vrijwilligers. Je krijgt twee begeleiders aangewezen met wie je de voorbereidingsgesprekken hebt. Bij hen kan je ook terecht met vragen tijdens je verblijf op het project. We proberen altijd om stagiairs te koppelen aan een begeleider die zelf ook stage heeft gelopen.