Contact opnemen?

SAMEN: 35 jaar ervaring

'SAMEN - jongeren en straatkinderen' is een stichting die Nederlandse jongeren tussen de 18 en 30 jaar in contact brengt met projecten die zich inzetten voor straatkinderen en straatjongeren. SAMEN is in 1984 opgericht door Harrie Kanters en heeft sindsdien meer dan 1000 jongeren in contact gebracht met projecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. SAMEN heeft veel expertise opgebouwd in het voorbereiden en begeleiden van jongeren en het koppelen van jongeren aan projecten. De activiteiten van SAMEN worden georganiseerd door één programmacoördinator en een groep van jonge vrijwilligers die zelf allemaal naar een project zijn geweest of een achtergrond hebben binnen internationale samenwerking.

Visie

SAMEN ziet een generatie van jongeren die leeft vanuit een open en betrokken houding naar de wereld om zich heen en sterk de behoefte heeft zich als persoon te ontwikkelen. Een houding die uitgaat van verbondenheid met het lot van de ander, waarin diversiteit op waarde wordt geschat en respect wordt getoond voor denkbeelden van anderen. Jongeren hebben vanuit een basaal zelfvertrouwen de wil om niet weg te kijken bij wat anders is, maar ervan te leren, verantwoordelijkheid te nemen en eigen initiatief te ontplooien. SAMEN biedt deze mogelijkheid en draagt op deze wijze bij aan burgerschapsvorming van jongeren.

 

Missie

SAMEN biedt Nederlandse jongeren een meeleefervaring op Don Bosco projecten in Bolivia, Ecuador, Kenia, Zimbabwe en India die gericht zijn op jongeren van de straat.  Ze maken kennis met de organisatie en de medewerkers die zich voor deze groep inzetten en ervaren het leven voor langere tijd mee in een voor hen vreemde samenleving. SAMEN werkt vanuit het gedachtegoed van Don Bosco. Dat richt zich op vrijheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid en zingeving van jongeren. SAMEN is een organisatie voor en door jongeren; in al haar activiteiten wordt zoveel mogelijk ruimte gegeven aan de capaciteiten van haar actieve vrijwilligers.

Het kernteam

Het kernteam van SAMEN komt maandelijks bij elkaar, organiseert en evalueert de activiteiten en geeft het beleid van SAMEN vorm. Het kernteam beoordeelt ook alle aanmeldformulieren. Alle leden van het kernteam zijn zelf met SAMEN op reis geweest.

Het team bestaat (vlnr) uit: Fenny Postma (voorzitter), Jan-Gert Zevenbergen (penningmeester), Famke Swinkels, Sanne Rijpkema, Lianne van Dijk, Lys van der Zeeuw en Simon Nongrum sdb.

      

    

 

Het kernteam tijdens het beleidsweekend in januari 2019:

 

Coördinatoren

De eerste keer dat je contact opneemt met SAMEN heb je waarschijnlijk contact met Saraya Ran en Fanny van der Vooren, de programma coördinatoren.

 

Wij zijn Saraya Ran en Fanny van der Vooren. Al jaren zijn wij betrokken bij samen als vrijwilligers. Vanuit de kerngroep zijn wij doorgestroomd tot coördinatoren. Met heel veel enthousiasme voor reizen, jongeren en alle betrokken vrijwilligers vervullen wij de kantoortaken van SAMEN. We willen de jongeren die naar het buitenland gaan zo goed mogelijk begeleiden, en wensen iedereen succes met alle reisplannen.

Stichting Don Bosco Amsterdam

Don Bosco

Het project SAMEN is onderdeel van Stichting Don Bosco Amsterdam. De stichting fasciliteert vrijwilligerswerk voor en door jongeren. SAMEN richt zich dit op projecten wereldwijd. Straatvisie, het tweede project van Stichting Don Bosco Amsterdam, richt zich op vrijwilligers die werken met dak- en thuisloze jongeren in Amsterdam. Het bestuur van Don Bosco Amsterdam vergadert zes keer per jaar. Het bestuur controleert de inhoudelijke en financiële voortgang van beide projecten. Stichting Don Bosco Amsterdam maakt onderdeel uit van de wereldwijde organisatie van Don Bosco.

Vereniging Volunteer Correct

SAMEN is lid van Vereniging Volunteer Correct die zich inzet voor verantwoord internationaal vrijwilligerswerk. Kijk voor meer informatie over deze vereniging en verantwoord vrijwilligerswerk op https://www.volunteercorrect.nl/  

 

 

 

 

 

Giften voor straatkinderen

ANBI

Stichting Don Bosco Amsterdam is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Hierdoor kunnen giften voor de projectpartners worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Giften voor de straatkinderenprojecten kunnen worden overgemaakt op naar:

Stichting Don Bosco Amsterdam inzake SAMEN
Rekeningnummer: NL71 INGB 0004 5357 23
Gelieve o.v.v. gewenste bestemming