Contact opnemen?

In 1997 ben ik in contact gekomen met SAMEN omdat ik in het Don Bosco huis aan de Apollolaan kwam te wonen. Samen met Salesiaan Harrie Kanters en drie andere studenten vormden we een hechte groep en gaven we tijdelijk onderdak aan dakloze jongeren. De kantoren van SAMEN en Don Bosco Jonathan, later straatvisie, zaten al in dit huis en ik leerde op die manier veel vrijwilligers van beide projecten kennen.

Ik ben zelf nooit weggeweest met SAMEN, maar ik ben als buitenstaander bij de kerngroep gevraagd van SAMEN. We hebben in die tijd ook Stichting Don Bosco Amsterdam opgericht, het formele bestuur boven de projecten. Na het overlijden van Harrie in 2010, heb ik zijn taken tijdelijk overgenomen. Nadat de grootste schok achter de rug was kwam de vraag; hoe verder? We hebben toen met alle betrokkenen van SAMEN en Don Bosco Jonathan een plan geschreven om door te gaan op de Apollolaan met de bedoeling dat er ook weer een Salesiaanse communiteit zou komen. De projecten zouden door gaan in de stijl van Don Bosco, gedragen door vrijwilligers en ondersteund door Salesianen. 

Financieel hadden we veel geluk door de ondersteuning van SBOS en daarna door de bijdrage van Erasmus+ en natuurlijk die van andere (Don Bosco-)fondsen. Door al het enthousiasme en de toewijding van vrijwilligers, Salesianen en lokale projecten is het toen gelukt SAMEN door te zetten, met de waarden van Don Bosco. Er werden een nieuwe missie en visie opgesteld namelijk:

Missie

SAMEN biedt Nederlandse jongeren een meeleef ervaring met kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden die zijn opgegroeid in een situatie van armoede en uitsluiting. Ze maken kennis met projecten die zich voor deze groep inzetten en ervaren het leven in een voor hen vreemde samenleving. SAMEN werkt vanuit het gedachtegoed van Don Bosco, dat zich richt op vrijheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid en zingeving van jongeren. SAMEN is een organisatie voor en door jongeren; in al haar activiteiten wordt zoveel mogelijk ruimte gegeven aan de capaciteiten van haar vrijwilligers.

Visie

SAMEN ziet een  generatie van jongeren die leeft vanuit een open en betrokken houding naar de wereld om zich heen. Een houding die uitgaat van verbondenheid met het lot van de ander, in het bijzonder van hen die blootstaan aan situaties van armoede en uitsluiting. Een houding waarin diversiteit op waarde wordt geschat en respect wordt getoond voor denkbeelden van anderen. Jongeren hebben het zelfvertrouwen en de wil om niet weg te kijken bij onrecht, maar binnen de eigen mogelijkheden verantwoordelijkheid te nemen en eigen initiatief te ontplooien.

Momenteel werk ik niet meer bij SAMEN maar bij een organisatie die fondsen verstrekt. Ik beoordeel aanvragen en ik onderhoud de relatie met projecten. Ik heb nog regelmatig contact met SAMEN, de (oud-)vrijwilligers en met de Salesianen. Ik ben heel erg trots op al het werk van Stichting Don Bosco Amsterdam!

 

SAMEN bestaat dit jaar 35 jaar, ter ere van dit jubileum hebben we verhalen verzameld van mensen die een bijzondere band hebben met SAMEN. Daarnaast komen we op 6 oktober samen in Assel om dit te vieren, ben je er bij?