Contact opnemen?

Veel gestelde vragen over vrijwilligerswerk via SAMEN

Sommige vragen krijgen we met enige regelmaat. Daarom hier onze antwoorden op de meest gestelde vragen aan SAMEN. Heb je een vraag die er niet tussen staat of heb je een vervolgvraag? Neem dan gerust contact met ons op!

1. Aan welke eisen moet ik voldoen om via SAMEN weg te gaan?

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er met je besproken wat er van je wordt verwacht en wat je van SAMEN kan verwachten. We verwachten een positieve en actieve inzet van onze vrijwilligers in de voorbereiding en tijdens het verblijf op het project. De minimumleeftijd om deel te nemen is 18 jaar.  

2. Moet ik gelovig zijn om via jullie organisatie naar een project te gaan?

Nee, je hoeft geen gelovige achtergrond te hebben om via SAMEN bemiddeld te worden. Het is wel belangrijk dat je open staat voor andere culturen en geloven. De projecten waar SAMEN mee werkt zijn van de wereldwijde organisatie van Don Bosco. Dit garandeert professionaliteit, een goede organisatie en duidelijke pedagogiek. Als vrijwilliger moet je vooral geloven in de straatkinderen!

3. Hoe kies ik naar welk project ik wil?

Op deze website vind je de projecten waar we mee werken in verschillende werelddelen. Dit is een selectie van het aanbod van projecten. Het hangt af van jouw voorkeuren waar je uiteindelijk naartoe gaat. Ga je liever naar een project in de stad of op het platteland? Wil je met veel andere vrijwilligers werken, of liever op een kleiner project? Al dit soort vragen komen aan bod tijdens je voorbereidingstraject. Uitgaande van je voorkeur en de projectmogelijkheden kiezen we samen een project dat bij je past.

4. Kan ik ook een stage in het buitenland doen via jullie?

Ja, je kunt ook een stage via SAMEN doen in het buitenland. We vinden het wel belangrijk dat je er echt voor kiest om met straatkinderen te werken en met hen activiteiten te doen. Het hangt natuurlijk af van je opleiding welke criteria er zijn voor je stage, en of vrijwilligerswerk met straatkinderen daar aan voldoet. Je leest meer over de mogelijkheden op onze stage pagina.

5. Kan ik ook korter dan 3 maanden weg?

Je kunt via SAMEN naar een project voor een periode van 3 tot 8 maanden. Sommige projecten geven de voorkeur aan vrijwilligers voor minimaal 4 of 6 maanden. Als je korter weg wilt dan 3 maanden, kijk dan eens of de groepsreis iets voor jou is.

6. Hoe zit het met verantwoordelijkheid?

SAMEN is een bemiddelingsorganisatie en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de vrijwilligers in het buitenland. De verantwoordelijkheid ligt bij de vrijwilligers zelf. Bij problemen en in het geval van een calamiteit zal SAMEN waar mogelijk alle nodige ondersteuning bieden aan vrijwilligers en ouders.

7. Hoe kan het dat vrijwilligerswerk doen met SAMEN zoveel goedkoper is dan met andere organisaties?

SAMEN is een organisatie voor en door jongeren en bestaat dus voor een groot deel uit vrijwilligers die actief blijven voor SAMEN nadat ze terugkomen van hun werk met straatkinderen. Dit houdt de kosten laag. Daarnaast ontvangt SAMEN een subsidie van de Europese Unie en enkele andere fondsen. Meer over de kosten lees je op onze kostenpagina

8. Als kinderen op een project komen, hebben ze dan geen contact meer met thuis?

Het liefst blijven kinderen, ondanks hun problematiek, bij hun ouders. Daarom zetten de projecten van Don Bosco altijd als eerste in op hereniging van straatkinderen met ouders of familie. In veel steden is Don Bosco aangewezen als de organisatie om zich bezig te houden met zwerfproblematiek. Het is natuurlijk niet goed als een organisatie op eigen houtje kinderen van de straat gaat halen. Soms is het echter niet mogelijk om kinderen thuis te plaatsen. Dit omdat de thuis situatie niet veilig is of omdat ouders en familie niet de middelen hebben om het kind op te voeden. Deze kinderen komen terecht op de projecten van Don Bosco. Als de kinderen op de projecten terecht komen verliezen zij niet het contact met thuis. Familie is in veel ontwikkelingslanden heel belangrijk voor je toekomst. Ouders of familie komen op bezoek op het project en tijdens vakanties gaan de kinderen, als dat mogelijk is, terug naar huis. Op deze manier proberen de projecten samen te werken met ouders en/of familie. Op het informatieweekend kom je meer te weten over straatkinderen en hun problematiek.

9. Wat is mijn rol als vrijwilliger?

Op de projecten werkt vaste, lokale staf die zorgt draagt voor het reilen en zeilen op het project. Als vrijwilliger ben je extra en neem je extra taken op je: je ondersteunt de staf, maar vervangt ze niet. Taken die je kan doen zijn bijvoorbeeld bijles geven in Engels of wiskunde of sport- en spelactiviteiten organiseren. Naar de kinderen kun je verschillende rollen innemen. Soms ben je de leraar, soms als een oudere broer/zus en soms als een vriend. SAMEN vindt dat vrijwilligers zich bewust moeten zijn van hun rol. Straatkinderen vormen een kwetsbare groep waardoor een goede voorbereiding hierop noodzakelijk is. De kinderen gaan zich ook aan jou als vrijwilliger hechten en het is belangrijk om je als vrijwilliger hiervan bewust te zijn en hier goed mee om te gaan.

10. Wat kan ik bijdragen als vrijwilliger?

In de eerste plaats bent je te gast en leef je mee op het project. In overleg met de directeur van het project bespreek je voor en tijdens je verblijf waar je een steentje bij kan dragen. Onze ervaring leert dat SAMEN vrijwilligers vooral bijdragen in wat wij noemen het bijbrengen van bredere levensvaardigheden. Hierbij kan je denken aan het leren samenwerken, creativiteit en kinderen de kans geven om uit te blinken in sport of spel. De afgelopen twee jaar hebben wij de manieren hoe onze vrijwilligers een bijdrage leveren op het project gebundeld in een boekje. Deze best practices geven een goed beeld van hoe jij een steentje kan bijdragen. Lees ook meer over de impact van SAMEN om hier een beter beeld bij te krijgen.

11. Kan ik reizen en vrijwilligerswerk combineren?

Als je via SAMEN weg gaat kies je in eerste instantie voor het doen van vrijwilligerswerk. Natuurlijk is het mogelijk om ook iets van het land te zien, Bijvoorbeeld door een weekendje erop uit te gaan of door de laatste weken nog een rondreis te maken. Vrije dagen en uitjes gaan altijd in overleg met het project.

12. In de media hoor ik over voluntourisme en de weeshuisindustrie. Hoe denkt SAMEN hierover?

In reactie op berichten in de media hebben wij een blog geschreven over hoe wij tegen deze discussie aankijken. In een ander blog gaan wij in op twijfelachtige en positieve motivaties voor vrijwilligerswerk in het buitenland.

Meer vragen?

Heb je een vraag die er niet tussen staat? Neem dan contact met ons op.