Contact opnemen?

Op vrijdag 23 november organiseerde SAMEN een training voor begeleider. Met een groep van 11 (aanstaande) begeleiders doken we in de materie van het begeleiden. Wat komt daar bij kijken? Hoe ziet het traject eruit? En tegen welke zaken kun je aanlopen? Natuurlijk bleef het niet bij enkel vragen, maar werden er ook antwoorden gevonden. Benieuwd naar de antwoorden? Lees dan verder!

De avond

SAMEN wordt gedragen door teruggekomen vrijwilligers die het leuk vinden om nieuwe jongeren voor te bereiden. Zij (de begeleiders) worden gekoppeld aan de maatjes die vertrekken. Samen doorlopen zij het voorbereidingstraject. Dit traject namen we onder de loep en er werden zaken geinventariseerd waar je als begeleider tegenaan kunt lopen. Deze zaken werden uitgespeeld in casussen om zo de aanwezigen op de proef te stellen: hoe ga jij met deze situatie om? Er werd serieus gepraat, maar natuurlijk ook gelachen om wel zeer recalcitrant gespeelde vrijwilligers. Bij de casussen kwam naar voren dat vooral de band die je hebt als begeleider met je koppel heel belangrijk is. Daar ging de rest van de avond over: de relatie die de begeleiders opbouwen met het koppel dat zal gaan vertrekken. Heel belangrijk, want begeleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor het koppel. Ze zijn er voor alles waar je mee zit als je op het project zit, vooral voor de zaken die enkel oud-vrijwilligers écht begrijpen. Mocht je op een project zitten op het moment of in de toekomst weggaan, dan kan het zomaar zijn dat je begeleiders je een kaartje sturen. Dat was een van de tips die naar voren kwam deze avond.

PASSIE training voor begeleiders

Ook werden de begeleiders gebriefd over de PASSIE training. Wat is dat zal je denken? Sinds dit jaar worden vrijwilligers die weggaan beter voorbereid op het gebruik van social media op hun reis. Het acroniem PASSIE foto, helpt vrijwilligers een bewuste keuze te maken in de foto's die zij plaatsen. SAMEN vindt het belangrijk dat vrijwilligers bewust omgaan met het posten van foto's en filmpjes. Je werkt met een kwetsbare doelgroep en we vinden het belangrijk dat je nadenkt over wat jouw foto uitdraagt. Straalt het bijvoorbeeld gelijkwaardigheid uit? Als geheugensteuntje hebben we de afkorting PASSIE bedacht.

Privacy - Houdt de foto rekening met de privacy van het kind?
Activiteit - Is er een activiteit of actie op de foto te zien?
Stereotype - Draagt de foto niet bij aan het stereotype beeld over straatkinderen / vrijwilligers?
Selfie - Staat niet de vrijwilliger centraal in de foto?
Intimiteit - Is het geen knuffelfoto?
Evenwichtig - Is de foto evenwichtig en straalt gelijkwaardigheid uit?