Contact opnemen?

Groepsreis: SAMEN en Straatvisie naar Swaziland 2018

 

groepsreis swaziland

Er staat een bijzondere SAMEN reis op de planning. Een aantal jongeren van SAMEN en een aantal jongeren van Straatvisie gaan eind april voor een uitwisseling naar jongeren op de projecten van Manzini Youth Care, Swaziland. Don Bosco Straatvisie heeft als doelstelling om de maatschappelijke participatie van dak- en thuisloze jongeren en (alleenstaande) jonge moeders en vaders te bevorderen, en hun sociaal netwerk te versterken. SAMEN deelt haar kantoor met Straatvisie in het Don Bosco huis in Amsterdam. Voor het eerst maken SAMEN jongeren en jongeren van Straatvisie gezamenlijk een reis. Aan de reis nemen 6 jongeren deel die al eerder via SAMEN een reis hebben gemaakt, samen met 5 jongeren van Straatvisie gaan zij in gesprek met jongeren in Swaziland.

Op deze pagina houden we je op de hoogte van de voorbereidingen en de belevenissen van de groep tijdens de reis.

Doel van de reis

Het thema van de reis is ‘zelfstandigheid’. Wat is zelfstandigheid en wat hebben jongeren nodig om zelfstandig(er) een positie in de maatschappij te verwerven? De Nederlandse jongeren van Straatvisie en de jongeren in Manzini hebben beide te maken gehad met periodes van intensieve zorg. Wanneer deze begeleiding grotendeels weg valt is het een grote uitdaging om zelfstandig een leven op te bouwen. Wat kunnen hulpverleningsorganisaties in zowel Nederland en Swaziland (en op andere projecten) aan dit proces bijdragen? Hier hopen we aan het einde van de reis een beeld van te hebben en dit ook echt in beeld te brengen door middel van een mooi eindproduct.

Nieuws

Eerste voorbereidingen: een verslag van de eerste bijeenkomst met de gehele groep.